Wiele osób pragnie ubiegać się o kredyt hipoteczny. Jest on w dzisiejszych czasach dosyć popularnym rozwiązaniem w takich przypadkach jak chociażby chęć nabycia nieruchomości. Należy mieć świadomość tego, co ma wpływ na decyzję banku o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku o takie źródło finansowania. Jedną z istotnych tutaj kwestii jest z pewnością nasza zdolność kredytowa, która służy bankowi do oceny naszej wiarygodności, sytuacji finansowej oraz prawdopodobieństwa terminowego regulowania przez nas należności.

Jak przebiega ocena naszej zdolności kredytowej?

Przy kredycie hipotecznym zdolność kredytowa jest badana na różnych płaszczyznach. Nie powinniśmy jednak czekać, aż bank tego dokona i polegać wyłącznie na jego ocenie. Tylko my znamy przecież wszystkie szczegóły naszej sytuacji budżetowej. Należy samodzielnie ocenić swoje możliwości finansowe z rozmaitych perspektyw.

• wysokość przychodów

• regularność zarobków

• ponoszone wydatki

• inne zobowiązania teraźniejsze oraz przeszłe

Wiele osób może zadać sobie pytanie, jakie znaczenie mają nasze dawne zobowiązania, które już uregulowaliśmy. Tymczasem dla banku jest to istotna informacja dotycząca naszej wiarygodności. Brak problemów ze spłatą należności jest sygnałem, że wywiązujemy się z naszych określonych w umowie obowiązków. Bank ma szerokie możliwości w zakresie sprawdzenia naszej historii kredytowej, ponieważ istnieją rozmaite rejestry i bazy danych, w których zawarte są tego rodzaju informacje. Oczywiście, jest to jedynie informacja poglądowa. Wiadomo przecież, że przeszłe kłopoty finansowe nie oznaczają, że z nich nie wyszliśmy, podobnie jak doskonała historia kredytowa nie świadczy o tym, że w tym momencie nasze możliwości budżetowe prezentują się tak samo. Dlatego właśnie bardzo istotny jest także bilans pomiędzy wydatkami i zarobkami. Bank dokonuje takich obliczeń na podstawie naszych oświadczeń, a niejednokrotnie również dokumentów pochodzących od pracodawcy, czy też zleceniodawcy. Jeżeli jesteśmy proszeni o złożenie oświadczenia dotyczącego naszych przychodów oraz wydatków, należy pamiętać o podawaniu prawdy. Jest to bardzo ważne. Jeżeli nie pamiętamy konkretnych danych, musimy je zdobyć oraz zweryfikować. Niestety zła zdolność kredytowa, czyli na przykład długi lub niskie zarobki, z pewnością mogą nas zdyskwalifikować jako kredytobiorców. Choć wiele osób może uważać to za mechanizm o negatywnym charakterze, w rzeczywistości ma on bardzo głęboki sens. Chodzi bowiem o to, aby zapobiegać zaciąganiu zobowiązań przez osoby, które nie są w stanie ich spłacać. Przy decyzjach finansowych ważny jest rozsądek, o którym wiele osób niestety często zapomina pod wpływem wizji dosyć szybkiego uzyskania pieniędzy z banku. Lekkomyślne podejście do tak istotnych i poważnych zagadnień, jak kredyt hipoteczny jest skrajnie nieodpowiedzialne.

Zobacz także:  Czy niskie stopy procentowe sprzyjają restrukturyzacji kredytów?