Kredyt hipoteczny spłaca się przez wiele lat, a to duża niepewność, co do losów budżetu domowego. Utrata zatrudnienia, niezdolność do wykonywania bieżących obowiązków zawodowych, niewystarczający wkład własny wynoszący w aktualnych warunkach 20%, śmierć kredytobiorcy to najważniejsze czynniki ryzyka wymagane do rozpatrzenia ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

Teoretycznie można zrezygnować z ubezpieczenia, ale to się nie opłaca

Ponadstandardowe ubezpieczenie kredytu hipotecznego nie jest obowiązkowe. To zgadza się z zakazem sprzedaży wiązanej. Banki nie mogą wymuszać na kredytobiorcach wykupienia produktów dodatkowych, ale przedstawiać na życzenie ofertę

czystego

kredytu hipotecznego i z opcjami ponadstandardowymi, do których naturalnie zalicza się ubezpieczenie. W praktyce zwykły kredyt hipoteczny bez ubezpieczenia zupełnie się nie opłaca po analizie wszystkich kosztów. Największe problemy przy wyborze ubezpieczenia to zaniżona suma zabezpieczenia, skomplikowane ogólne warunki umowy, wiele wykluczeń. Można założyć, że im tańsze ubezpieczenie, tym mniejsze prawdopodobieństwo uzyskania ochrony po pojawieniu się sytuacji kryzysowej. Przy kredycie hipotecznym bank zaproponuje własne opcje ubezpieczenia. To nie wyklucza kredytobiorcy z wniesienia własnych pomysłów, często bardziej opłacalnych i lepiej przeanalizowanych pod kątem jakości. Banki doskonale rozumieją dylematy kredytobiorców i w zamian za liczne ubezpieczenia schodzą z marży, obniżają koszty, dają po prostu lepsze warunki współpracy. Przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego klient jest w stanie odzyskać część nadpłaconego ubezpieczenia.

Prawo do pieniędzy z pieniędzy posiada kredytodawca, a następnie rodzina

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego skutkuje przeniesieniem praw na bank, a nie na rodzinę kredytobiorcy. W razie dużego kryzysu ekonomicznego to kredytodawca otrzyma priorytetowo zwrot środków. Ubezpieczenie na życie chroni domowników przed przejęciem spłaty zobowiązania. To bardzo ważne założenie, ponieważ pełne odrzucenie spadku wyklucza zupełnie z zarządzania dotychczasowym majątkiem. Każdy kredytobiorca ma szansę na wynegocjowanie indywidualnych warunków ubezpieczenia i bez problemu przystępuje do takich negocjacji, co jest dużym udoskonaleniem na przestrzeni ostatnich lat. Jeżeli myślisz o samodzielnym podpisaniu umowy ubezpieczeniowej do kredytu hipotecznego zapytaj doradcę w banku o minimalne warunki do akceptacji. Nie zaleca się wiązania ubezpieczeń do kredytów hipotecznych z funduszami kapitałowymi, strukturami inwestycyjnymi, ponieważ to ogromne ryzyko straty.

Podstawowe wskazówki przy zarządzaniu ubezpieczeniem kredytu hipotecznego

Najważniejsze jest ubezpieczenie na życie, a inne rodzaje to najczęściej zbędny wydatek. Cesja ubezpieczenia na bank to obowiązkowa procedura, natomiast rodzina kredytobiorca może ubiegać się o zwrot nadwyżki. Wiele kancelarii specjalizuje się w dochodzeniu rzeczywistych, a nie zaniżonych ubezpieczeń. Wycena takiej sprawy odbywa się w większości przypadków bezpłatnie. Ubezpieczenie na życie wymaga niestety doskonałej kondycji, zdrowia. Jeżeli kredytobiorca podpisze umowę, a okaże się, że wcześniej ciężko chorował ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia.

Dobra ochrona ubezpieczeniowa wpływa nie tylko na sprawy finansowe

Im dłuższa spłata kredytu hipotecznego, tym naturalnie większe ryzyko wystąpienia kryzysu zdrowotnego, życiowego. Dobre ubezpieczenie z jasnymi warunkami ochrony i możliwie najmniejszymi wykluczeniami to idealna ochrona finansowa, ale również psychiczna, o czym często się zapomina.