Lokata bankowa (nazywana zamiennie depozytem bankowym) jest umową pomiędzy klientem a bankiem. Polega na powierzeniu bankowi środków pieniężnych – inaczej: założeniu depozytu w banku – na określony czas w zamian za wynagrodzenie w postaci odsetek. Klient wpłaca określoną kwotę pieniędzy na ustalony z góry procent oraz okres a następnie, po upływie ustalonego terminu, odbiera kwotę powiększoną o odsetki. W zależności od lokaty, odsetki mogą być wypłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. W znacznej większości lokat odsetki się kapitalizują. W przypadku wypłacenia środków pieniężnych przed ustalonym terminem klient może nie otrzymać narosłych odsetek lub uzyskać tylko ich część. Średnie oprocentowanie lokat jest zazwyczaj niewiele wyższe od inflacji i w zależności od lokaty może być stałe lub zmiennie. Oprocentowanie stałe jest utrzymywane na niezmiennym poziomie przez cały okres trwania lokaty. Oprocentowanie zmienne jest zależne od stawki bazowej banku. Różnice pomiędzy oprocentowaniem stałym a zmiennym dotyczą nie tylko sposobu funkcjonowania, ale także stawek. Stawki te zależą od wysokości stóp Narodowego Banku Polskiego. Lokata o oprocentowaniu stałym jest korzystnym rozwiązaniem w przypadku prognoz zapowiadających obniżenie inflacji. Lokata z oprocentowaniem zmiennym sprawdzi się, gdy występują duże wahania inflacyjne i sytuacja na ryku pieniężnym jest niestabilna.

RODZAJE LOKAT:

Lokata terminowa – to rodzaj lokaty, w której klient jest zobowiązany do nie podejmowania środków z banku przez określony czas. Po zakończeniu trwania lokaty bank zwraca klientowi kwotę podstawową wraz z odsetkami. Podjęcie zdeponowanych środków przed ustalonym terminem ponosi za sobą konsekwencje karne, z reguły w postaci utraty części bądź całości nagromadzonych odsetek. Wśród lokat terminowych możemy wyróżnić: lokaty jednodniowe (zazwyczaj zawierane są one na wysokie kwoty), tygodniowe (na siedem dni kalendarzowych), lokaty roczne itd. Ponadto lokata terminowa może być nieodnawialna (kończy się w czasie określonym z góry) lub odnawialna (zostanie automatycznie przedłużona po upływie lokaty).

Lokata dynamiczna – lokata, w przypadku której klient ma możliwość, aby dobrowolnie wpłacać i wypłacać środki i nie niesie to za sobą negatywnych konsekwencji w postaci utraty odsetek.

Lokata rentierska – jest to lokata długoterminowa, w przypadku której odsetki są bezpośrednio wypłacane klientowi, a nie dodawane do kwoty podstawowej. Nazwa lokaty nawiązuje do renty, gdyż wypłacane regularnie odsetki przypominają otrzymywanie przez klienta właśnie tego świadczenia.

Jak można zauważyć banki oferują nam kilka rodzajów lokat. Warto zapoznać się z każdą z nich z osobna i wybrać tą, która będzie dla nas w danym momencie najbardziej odpowiednia. Niemniej jednak musimy mieć na uwadze fakt, że zysk z lokaty nie będzie kolosalny, ponieważ lokaty są nisko oprocentowane.